Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu dietetyki, psychologii i medycyny. Celem działania psychodietetka jest holistyczne wspomaganie osób w walce z nadwagą i otyłością. Psychodietetyk pracuje również pacjentami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania typu: anoreksja, bulimia, zespół kompulsywnego objadania się, zespół nocnego jedzenia, ortoreksja i bigoreksja. 

Jego rolą jest praca nad motywacją pacjenta do zmiany nawyków żywieniowych oraz wspomaga w rozwiązywaniu problemów, które leżą u podłoża mechanizmów niewłaściwego odżywiania się. Warto tu podkreślić, że w odróżnieniu od dietetyka, psychodietetyk nie podaje gotowych rozwiązań. Podobnie jak psycholog jest aktywnym słuchaczem, zadaje też pytania. Objaśnia mechanizmy, które utrudniają wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych. Proponuje sposoby i ćwiczenia ułatwiające wdrożenie nowego stylu żywienia, profesjonalnie wzmacnia motywację osoby walczącej z nadwagą czy zaburzeniami odżywiania. 

 

Cykl spotkań służy przeprowadzeniu pacjenta przez proces zmiany sposobu odżywiania się i nawyków. Rola Psychodietetyka jest skierowana na pracę nad zmianą sposobu myślenia pacjenta w taki sposób, aby po zakończonych spotkaniach nie traktował on zaleceń, jako ograniczeń, lecz jako własny, zdrowy styl życia. Finalnym efektem spotkań z psychodietetykiem jest postawa zaufania, wiary i szacunku dla samego siebie. Pacjent uczy się samoakceptacji, stanowiącej emocjonalny komponent poczucia własnej wartości.

Do psychodietetyka mogą się zgłosić osoby, które:

 

  • mają nadwagę lub otyłość,
  • doświadczyły wielu niepowodzeń w odchudzaniu się za pomocą diet i innych metod,
  • borykają się z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi,
  • nie akceptują swojego wyglądu i mają niską samoocenę,
  • utraciły kontrolę nad jedzeniem
  • chcą zmienić swój sposób odżywiania się, ale brakuje im wiedzy, wsparcia, czy motywacji,
  • cierpią na zaburzenia odżywiania typu: anoreksja, bulimia, zespół kompulsywnego objadania się, zespół nocnego jedzenia, ortoreksja, bigoreksja. 
Przewiń do góry
Zadzwoń
Przyjedź