Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 1. Szanując prawo do prywatności Klientów serwisu oraz osób korzystających z usługi timeout.clinic, w tym dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, Time out Clinic przyjął politykę ochrony prywatności osób korzystających z serwisu timeout.clinic.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) jest Time out Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Drewnowska 43 a/3, 91-002 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódź Wydział XX KRS pod numerem KRS 0000863307 , REGON: 387219218, NIP: 7262682820
 3. Dane osobowe Klientów oraz osób, które korzystają z usług gotobeauty.pl są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).
 4. Udostępniamy Państwa dane gdy jest to niezbędne do zarządzania stroną timeout.clinic oraz do realizacji usług oraz obsługi formularzy kontaktowych. Niektóre informacje o Kliencie są udostępniane naszym partnerom i dostawcom usług, w szczególności dane o Państwa płatnościach są wysyłane do dostawców usług płatniczych i banków w celu realizacji transakcji.
 5. Podczas rejestracji osoba, która zostawia dane w serwisie timeout.clinic podaje dane osobowe takie jak adres e-mail, w celu umożliwienia świadczenia usług przez Administratora. Dodatkowo, Użytkownik podając w polach edytowanych: nr telefonu komórkowego, imię i nazwisko oraz miasto wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Wyrażenie przez Użytkownika wspomnianej zgody, stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia oraz komunikacji Użytkownika z serwisem timeout.clinic, a także mogą być przetwarzane przez Usługodawców w celu realizacji Usług będących przedmiotem zamówienia, a w szczególności w celu wykonywanie połączeń telefonicznych w zakresie potwierdzania lub zmiany zamówienia.
 6. Dokonując rejestracji konta poprzez serwis timeout.clinic Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Zgoda udzielana jest w celu realizacji zamówienia i komunikacji z serwisem timeout.clinic oraz w celu marketingu towarów i usług własnych oraz Usługodawców.
 7. Dane wprowadzane podczas rejestracji konta mogą być przetwarzane przez Usługodawców, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, a w szczególności w celu wykonywanie połączeń telefonicznych w zakresie potwierdzania lub zmiany zamówienia.
 8. Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę, mogą otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczas Rejestracji albo dokonywania rejestracji konta adres email, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych.
 9. Użytkownicy, a także osoby które nie skorzystały z rejestracji konta poprzez serwis timeout.clinic, mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail bezpłatnego newslettera od timeout.clinic. Newsletter ten zawiera informacje handlowe dotyczące towarów lub usług własnych Time out Clinic sp.z.o.o.
 10. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być wyrażona zarówno przy pierwszej rejestracji konta, bądź poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu specjalnie do tego stworzonym.
 11. Administrator danych osobowych zapewnia Klientom oraz osobom, które korzystają z usługi „newsletter”, realizację uprawnień wynikających z RODO, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczących narusza przepisy RODO.
Przewiń do góry Call Now Button